Vurderer tåkeutstyr

Luftfartsverket vurderer å ruste opp flyplassene i Bergen og Stavanger slik at fly kan ta av og lande i tåke.