Innenriksferger slipper terrortiltak

EUs transportministrer vedtok i går strengere sikkerhetstiltak på store passasjerskip i internasjonal fart. Sjøfartsdirektoratet er lettet over at norsk innenrikstrafikk ikke rammes.