Bom for granskar frå Høgsterett

Det er lite aktuelt å la ein dommar frå Høgsterett leie nye granskingskommisjonar. Det inneber at Stortinget må sjå langt etter å få ein høgsterettsdommar til å leie kommisjonen som skal granske Mehamn-ulykka.