Norge IDAG ønsker 3 millioner i pressestøtte

Den kristelige ukeavisen Norge IDAG har søkt Kulturdepartementet om 2,5-3 millioner kroner i pressestøtte.