Vil hiv-teste alle flyktninger og asylsøkere

Fremskrittspartiet vil innføre obligatorisk hiv/aids-testing for flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge.