Splid mellom advokatene

Det er splid mellom ekteparet Orderuds forsvarere. På siden til Veronica Orderud frykter man at det er slutt på det felles forsvaret av de to.