Økokrim vil avlytte rom

Økokrim ønsker muligheten til å drive romavlytting, men Justisdepartementet og Datatilsynet sier nei.