Fulgte ikke forsvarerens råd

Per Orderud handlet i strid med råd fra sin forsvarer da han ikke innrømmet at han hadde forfalsket underskriften til faren på kjøpekontrakten på gården.