98 prosent nedgang i ozonødeleggende utslipp

Norge har redusert sine utslipp av ozonødeleggende stoffer med hele 98 prosent siden 1986. Men det vil gå over 20 år før vi merker noe til det.