- Ikke noe som stopper Veronica

Kristin Kirkemo Haukeland karakteriserte sin søster Veronica som en person som ikke lot seg stoppe dersom hun først hadde bestemt seg for noe.