Slakter trafikksikkerhetskampanjer

Trafikksikkerhetskampanjene som Statens vegvesen utfører, ofte i samarbeid med Trygg Trafikk og politiet, slaktes av forskere.