Pulverforlik på Hamar

I den såkalte pulversaken i Hedemarken tingrett er det inngått forlik om hvor mye den tiltalte 29-åringen skal betale i erstatning til Posten.