Mobilbevist igjen sentralt

Viggo Kristiansens forsvarer benyttet seg av muligheten til å ta avstand fra aktors oppfatning av mobilbevist etter statsadvokatens gjennomgang av Baneheiasaken mandag.