Fikk brev med pulver

Stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo (SV) har mottatt et brev med hvitt pulver. Brevet er overlevert Kripos for analyse.