Skryter av Bergensom pengeby

Mens institusjoner i Bergen har kapitalforvaltning på mellom 160 og 170 milliarder kroner, har Stavanger under 30 og Trondheim under 20 milliarder.