Påstand om 21 år for begge tiltalte

Aktor, førstestatsadvokat Edward Dahl la i Kristiansand byrett i dag ned påstand om at både Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen skal dømmes til 21 år fengsel og 10 års sikring.