Folkesykdommen chlamydia

Antallet chlamydia-smittede er det høyeste på ti år. Også forekomsten av gonoré øker, viser tall fra Statens institutt for folkehelse.