Staten skal eie 82 sykehus

82 sykehus blir statlige fra årsskiftet. 80.000 årsverk blir berørt når den nye loven om helseforetak trer i kraft.