Privatflyging til hodebry for Luftfartstilsynet

Det relativt store antall ulykker ved privat- og klubbflyging i Norge gir Luftfartstilsynet hodebry. Mellom 7 og 20 årlige ulykker har det vært i denne kategorien siden 1990.