Stråletabbar nedlåst i Nordsjøen

Rundt 40 radioaktive kjelder som er nytta til oljeleiting er tapt under havets botn. Kjeldene er etterlatne og sikra etter å ha kilt seg fast nede i borehola.