Unge kristne mindre skeptiske til islam

Unge mennesker som tror på Gud er mer tolerante overfor innvandrere og muslimske trossamfunn enn andre ungdommer, ifølge en undersøkelse fra Norsk Monitor.