Munnpensel utgjorde smittefare i sju år

Munnpenselen Dent-o-sept har inneholdt smittefarlige bakterier helt siden 1995, viser en granskingsrapport fra Folkehelsa.