Menn stritter imot kjønnskvotering

Menn er mer skeptisk til kjønnskvotering enn kvinner. Bare 54 prosent av menn støtter kravet om at offentlige styrer skal ha 40 prosent av hvert kjønn.