Eksperter skal vurdere filmvold

Statens Filmtilsyn vil sette ned en ekspertgruppe for å få en bred gjennomgang av forskning om filmvold.