Ap aktivt mot styrka riksrevisjon

Arbeidarpartiet har i årevis systematisk arbeidd mot å gje Riksrevisjonen, og dermed Stortinget, utvida innsyn i og kontroll med forvaltninga.