- Barneloven må endres

Så lenge det er fritt frem å flytte med barna, spiller endringen i bidragsregelverket liten rolle, mener John Michal Sørensen.