Vil forhandle med Kleppe

I løpet av få dager skal sentrale personer i fylkespartiet forhandle med Vidar Kleppe for å bli enig om en løsning de kan presentere for partiledelsen. Kleppe støtter forslaget.