Mindre fyllekjøring hittil i år

Den nye og omstridte promillegrensen for bilførere ser ut til å føre til mindre fyllekjøring.