Vil utsette sykehusreformen

Kristelig Folkeparti vil be om at Stortinget utsetter behandlingen av sykehusreformen til neste år.