Tøft å bli helgepappa

Å bli redusert til helgepappa er psykisk tøft for mange. Hver tredje deltidsfar blir sykmeldt etter samlivsbruddet, viser ny undersøkelse.