Verdens skipsfart i endring

Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen ITF får uventet hjelp i kampen for å bli kvitt bekvemmelighetsflaggene. Hjelpen er indirekte og neppe ment som hjelp til ITF.