NS-protokollen ut på nettet

Riksarkivaren legger i dag referatprotokollen fra møtene i Nasjonal Samling ut på internett.