Fryktar for psykisk sjuke

Psykisk sjuke kan bli taparane når sjukehusa får nytt finansieringssystem.