- Håper prinsessen får skikk på Ari

Det er ikke lett å være kompromissløs royalist når dekadente dandyer kupper kongehuset.