Tengs´ fetter krever erstatning for dommers oppførsel

Fetteren til Birgitte Tengs mener at lagmann Steinar Trovågs oppførsel under straffesaken i 1998 medførte en unødvendig ekstrabelastning for ham og foreldrene hans.