Stopper ikke Sellafield-invest

Regjeringen vil ikke trekke ut Petroleumsfondets investeringer i atomselskaper som leverer radioaktivt avfall til gjenvinning ved Sellafield-anlegget.