Fare for strek på NIS-skip

I alt 950 maskinoffiserer på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) kan fra klokken 24.00 torsdag kveld bli tatt ut i streik.