Andersen fryktet Viggo Kristiansen

Jan Helge Andersens forklaring i byretten bærer preg av at det angivelig er Viggo Kristiansen som helt og holdent er den som har tatt initiativet i Baneheiasaken.