Norsk BSE-smitte testes av franske mus

Veterinærinstituttet sjekker nå ut om den dødelige hjernesykdommen skrapesyke hos sau har en variant av BSE-stamme.