Varetekt for Orderud-fengslede

Per Orderud er ukuelig optimist og gir ikke opp håpet om at gårdsdriften på Orderud kan fortsette, ifølge advokat Cato Schiøtz. Alle de tre Orderud-fengslede går til Høyesterett i håp om å slippe varetekt.