Vil skjerpe kvalitetskontroll for urinprøver

Statens helsetilsyn vil skjerpe kvalitetskontrollen med urinprøver som brukes til å påvise misbruk av narkotiske stoffer og legemidler. Bakgrunnen er blant annet hensynet til rettssikkerheten.