Kjøp en tomt på månen

Med de tomteprisene som er her i landet, er det ikke rart at man fristes til å se på alternativer. Prisnivået på månen og på Mars er for eksempel meget behagelig.