Sponheim innrømmer innblanding

Landbruksminister Lars Sponheim innrømmer i et brev til Stortingets kontrollkomité at statssekretær Leif Helge Kongshaug var inne bildet da departementet snudde og ga fritak for boplikt i Lillesand-saken.