Vil ha nikotintyggis i butikkene

Helseminister Tore Tønne (bildet) vil oppheve apotekenes monopol på salg av røykeavvenningsprodukter.