Drastiske kutt i Forsvaret

Oslo: Knappe ressurser tvinger regjeringen til å skrinlegge planene om kjøp av 20 nye kampfly til en verdi av nesten 11 milliarder kroner. Missiltorpedobåtenes framtid er også høyst usikker.