Mest teknisk i år

Etter at 54 politidistrikt frå årsskiftet vart redusert til 27, har gjennomføringa av Politireform 2000 i år vore mest prega av tekniske omleggingar.