Får dåpsopplæring for millioner

I løpet av fem år skal alle barn og unge, som er døpt i Den norske kirke, få tilbud om opplæring i den kristne tro. Nå går startskuddet for en av de største reformene i Statskirkens historie.