«Vi behandler 1,6 millioner flere enn vi gjorde i 2005»