Skylder på Hagen og taktikkeri

Finansminister Per-Kristian Foss legger ikke skjul på at Høyre går mot et elendig valg. Han tror alle de taktiske stemmene til Venstre har ødelagt.