Legg lok på usemje og sluttar rekkene

Strid om Noregs forhold til USA og diskusjon om partiet har ei smertegrense for valoppslutnad som vilkår for å gå i regjering, skaper problem for SV i valkampinnspurten